top of page

HELSE

Helsesektoren gjennomgår et paradigmeskifte! Data er grunnlaget for KI, og helsevesenet er svært dataintensivt. KI har vist seg å være nyttig i alle stadier av helsevesenet, fra pre-klinisk KI-aktivert legemiddeldesign til diagnostiske verktøy, hjemmesykepleie og overvåking av pleietrengende. En ny trend er innsamling av personlige helsedata fra smartklokker og andre sensorer.

shutterstock_377270038.jpg

Helse og kunstig intelligens

Det økende behovet for omsorgstjenester og knapphet på ressurser gjør nyskapende innovasjon mer nødvendig enn noen gang før. KI er nøkkelen til en rekke betydelige effektivitetsgevinster.  Ved å bruke de omfattende databassengene/biobankene/osv. som allerede er tilgjengelig i Norge, kan man levere bedre pleie, raskere og til en lavere kostnad. Noen få suksesser kommer for dagen, bl.a. med kreftscreening eller synsundersøkelser, der 60-80 % av prøvene håndteres autonomt før en spesialist ser på dem, noe som sparer tid, penger og ressurser som dermed kan brukes til å gi bedre omsorg til de som trenger det.

 

I Nemonoor kan bedrifter med data eller ideer som krever kompetanse eller infrastruktur de ikke besitter per i dag, få nødvendig hjelp til å undersøke muligheten som ligger i en systematisk tilnærming til bruk av KI.  Dette er avgjørende[HA1] [EA2]  for å øke kompetansen og kapasiteten til norske helseinnovatører for å bringe sine løsninger ut på markedet, til nytte for pasienter, omsorgspersonell og hele helseøkosystemet.

Kontakt

PJ4A0160-1-200x300.jpg
Sergio Ferreira
Norway Healthtech

sergio.ferreira@norwayhealthtech.com

Kontakt oss, så hjelper vi deg 

bottom of page