top of page

KOMPETANSEHEVING

Både tilpasset opplæring og skolering organisert som nettverks- og klyngearrangementer, så vel som formelle universitetspensum, anbefales innenfor rammen av Nemonoors virksomhet. Fokuset er både teknisk og forretningsorientert

shutterstock_728675914.jpg

To av Nemonoor-støttespillere er universiteter (UiO, NTNU) med fullverdige utdanningsprogrammer i KI og datavitenskap ved BSc., MSc. og PhD. De har også programmer for videreutdanning som inkluderer emner om BI, Big Data, opplæring i maskinlæringsarbeid og infrastrukturutvikling.

 

Læreplaner i KI reflekterer industriens behov godt og nyutdannede er godt egnet for bransjen. Regelmessige undersøkelser bidrar til å forstå hvordan yrkes- og akademisk skolegang bør forholde seg til dagens tilstand i industrien og offentlig sektor.

 

Totalt er det for tiden et utdannings- og kompetansetilbud for nybegynnere så vel som erfarne innenfor alle domenene som utgjør omfanget av Nemonoor. Flere opplæringsprogrammer er allerede gjennomført på engelsk og er egnet for et internasjonalt publikum, som teknisk fagperson, juridisk advokat, forsker eller leder.

 

Videre tilbyr DigitalNorway en omfattende portefølje av kurs for livslang læring rettet mot ansatte i SMB-er. Disse kursene spenner fra innledende mikro-læring som viser potensialet i digitale teknologier til mer komprimerende verktøykasser og tilrettelagte kurs hvor bedrifter jobber med eksempler fra egen bransje.

Kontakt oss, å hjelper vi deg 

bottom of page