top of page

STØTTE TIL Å FINNE FINANSIERINGSKILDER

Satsning på KI-baserte løsninger kan kreve betydelige investeringer både i utviklingsfasen og implementeringsfasen, og Nemonoor leverer tjenester som vil hjelpe bedrifter med å finne partnere og ressurser for å investere i avanserte digitale teknologier

Analyzing Graphs

Nemonoor skiller mellom finansieringsinnsats for et bestemt KI prosjekt og behovet for egenkapital eller arbeidskapital. Nemonoors støtter bedrifter i begge situasjonene, i å anskaffe investeringer.  

 

Bedrifter får hjelp med forslagsskriving, nettverks-bygging og definisjon av brukstilfeller samt forretningsutvikling når resultater dukker opp. Med klyngedeltakelse har flere små og større bedrifter, samt kommuner blitt invitert inn i store forsknings- og innovasjonsprosjekter under ledelse av Nemonoor partnere.

 

Slike prosjekter har økt bevissthet, bygget kompetanse, definert nye bruksområder og forretningsmodeller basert på KI innlemmet i smarte applikasjoner. For andre typer finansiering er matchmaking-arrangementer ofte den første sjansen til å knytte kapitalinteresser med en gründer eller et mer etablert selskap.

 

Både IFE, SIN og ÅKP kontrollerer midler for å skaffe oppstartskapital. Fokus inkluderer også oppstartsinitiativer som Launch Pad-programmet. Mer modne selskaper som søker økonomiske midler for å forfølge en dedikert endring for operasjonell forbedring ved å bruke KI eller tilhørende teknologier, får lignende typer meglertjenester.

 

Den komplette pakken med økonomisk støtte som tilbys i dag av Nemonoor inkluderer også SIN Incubator, aksjefond og NHT Investor Network innen helsedomenet.

Kontakt oss, så hjelper vi deg 

bottom of page