top of page

Våre tjenester

Tjenester levert av Nemonoor passer for alle bransjer, og de fleste tilbys gratis. Det er noen unntak hvor et gebyr kan belastes med vesentlig reduserte kostnader for brukeren. Vi kan tilby dette basert på finansiering fra EU-kommisjonen og eksisterende midler tilgjengelig blant Nemonoor-partnerne.

bottom of page