top of page
shutterstock_599391605.jpg

Cybersikkerhet

Digitalisering er å bruke teknologi til å forbedre, forenkle og fornye. Det handler om å tilby nye og bedre tjenester som legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon.

Dette kurset vil fokusere på digital sikkerhet som er en svært viktig egenskap i alle digitale systemer. Kurset vil gi en grunnleggende innføring i risikostyring av et digitalt system. Innholdet i kurset er basert på ISO/IEC 27000-serien, som er en strukturert og effektiv fremgangsmåte for organisasjoner som ønsker å sikre virksomheters informasjon og å ha et system for dette.

 

Innholdet i kurset er:

  • Risikobasert tilnærming til digital sikkerhet

  • Risikovurdering, basert på den anerkjente standarden ISO/IEC 27005

  • Trussel profilering

  • Konsekvens og sårbarhetsvurdering

  • Risikohåndtering

bottom of page