top of page
shutterstock_2070595583.jpg

Digital sikkerhet - behov og trusselbilde

Digitaliseringen transformerer samfunnet vårt, og infrastrukturene og systemene blir stadig mer komplekse, omfattende og integrerte. 

Våre myndigheter, virksomheter og innbyggere opplever derfor økende avhengighet av velfungerende, sikre, tilgjengelige og pålitelige digitale tjenester.

bottom of page