top of page
shutterstock_1771672331.jpg

Digital sikkerhet i praksis

Kurspakken tar for seg noen av de mest grunnleggende grepene din virksomhet kan ta for å bli mindre attraktive mål for cyberkriminelle. 

Jobber du med drift og vedlikehold av IT-systemer og frykter hva et ondsinnet dataangrep kan bety?  

 

Få oppdateret kompetanse slik at du bedre kan beskytte din virksomhets IT-systemer mot cyberkriminalitet. Dette er en ny kursserie som kan lede fram til en Microsoft-sertifisering innen digital sikkerhet.  

 

Målgruppe

For deg som jobber med sikkerhet, utvikling, drift og vedlikehold av IT-systemer.

 

Innhold

Kursserien består av fire kurs som kan tas uavhengig av hverandre, uavhengig av rekkefølge. Hvert kurs inneholder en fysisk samling (7 timer). I tillegg må du beregne forarbeid (3 timer) og etterarbeid (5 timer).

bottom of page