top of page

Våre tjenester

Tjenester levert av Nemonoor passer for alle bransjer, og de fleste tilbys gratis. Det er noen unntak hvor et gebyr kan belastes med vesentlig reduserte kostnader for brukeren. Vi kan tilby dette basert på finansiering fra EU-kommisjonen og eksisterende midler tilgjengelig blant Nemonoor-partnerne.

Den digitale transformasjonsreisen

Vår erfaring fra å jobbe med små og mellomstore bedrifter og offentlige selskaper er at bedrifter må se relevansen og potensialet før de kan lære, tilpasse seg og vokse. For dette har Nemonoor utviklet en generisk digital transformasjonsreise som skisserer stadiene bedrifter går gjennom når de tar i bruk avanserte digitale teknologier.

 

Reisen skisserer stadiene bedrifter og offentlige tjenesteorganisasjoner går gjennom for å ta i bruk og utnytte potensialet i KI. Hvert trinn i prosessen er knyttet til et spesifikt mål og tilhørende aktiviteter som er knyttet til de grunnleggende tjenestene som tilbys fra Nemonoor.

 

Avhengig av deres evner, kan en SMB, en kommunal organisasjon og andre koble seg til Nemonoor på det mest relevante trinnet.

Model_Nemonoor_1.png

For hvert av disse stadiene er det spesifikke utfordringer som hindrer selskapet i å forbedre sine evner. For å imøtekomme dette tilbyr Nemonoor tjenester som øker digitale evner og KI-kompetanse for bedrifter på ethvert stadium.

 

For å bistå i vurderingen må alle bedrifter som mottar støtte fra Nemonoor først gjennomføre en digital modenhetsvurdering. En lenke til «Digital Maturity Assessment» finner du her, men det anbefales at selskaper som ønsker å gjennomføre en DMA først henvender seg til oss for gratis veiledning når de går gjennom undersøkelsen.

 

Nemonoor tilbyr en omfattende portefølje av tjenester som hjelper både private og offentlige virksomheter med å bygge nødvendige digitale evner for å gi forbedrede verdiforslag til sine brukere/klienter, på en mer bærekraftig og effektiv måte. Noen av behovene et selskap har når de går gjennom kundereisen er levert av Nemonoor, mens mer avanserte og omfattende kundebehov leveres av Nemonoor-partnere individuelt eller kollektivt, samt tilknyttede partnere.

 

Nemonoor vil i slike tilfeller gi støtte til å finne finansieringskilder og partnere utenfor eget nettverk– enten innenfor det norske nettverket av leverandører eller gjennom det europeiske EDIH-nettverket.

 

Nemonoor leverer tjenester innenfor fem hovedkategorier:

  • Tilgang til relevante nettverk og økosystemer

  • Kartlegging av digital modenhet

  • Kompetanseheving

  • Hjelp til å teste om forutsetningene er på plass før man investerer i ny teknologi

  • Støtte til å finne relevante finansieringskilder

 

Se egne avsnitt for mer informasjon om hver av dem.

NETTVERK OG ØKOSYSTEMER

KARTLEGGING

KOMPETANSE-
HEVING

Les mer >

TESTING FØR INVESTERING

STØTTE TIL Å FINNE FINANSIERINGS-
KILDER

bottom of page