top of page
shutterstock_1095422036.jpg

Norwegian Cyber Range

 En arena der testing, opplæring og trening er verktøy for å eksponere personer, bedrifter og virksomheter for realistiske hendelser og situasjoner i et realistisk, men trygt miljø

  • Fysiske trenings- og læringsfasiliteter på Gjøvik

  • Virtuelle trenings- og læringsfasiliteter

  • Fjernaksess

bottom of page