top of page

Hvorfor Nemonoor?

Norge er et stort land målt i størrelse, men har relativt få innbyggere og spredt befolkning. Folk bor og arbeider i alle deler av landet, og dette resulterer i en sterk offentlig sektor og en industriell struktur der mer enn 99 % av alle bedrifter (omtrent 200 000) er SMB-er med mindre enn 100 ansatte. SMB-ene sysselsetter 70 % av arbeidsstokken og står for halvparten av Norges verdiskaping.

shutterstock_558723724.jpg

Den nasjonale digitale infrastrukturen i Norge er godt utviklet, og norske borgere er modne brukere av digitale teknologier. Det er høy grad av tillit mellom innbyggerne og myndighetene på ulike nivåer. Offentlig sektor er tverrfaglig, representerer mange ulike samfunnsområder, og er den desidert viktigste kjøperen av produkter og tjenester fra private virksomheter.

 

De ulike institusjonene, departementene og enhetene kan være relativt autonome og uavhengige i organisasjonsdesign og formål, noe som vil påvirke i hvilken grad KI blir brukt for å løse komplekse samfunnsutfordringer og imøtekomme innbyggernes behov for tjenester.

 

Offentlig sektor har en viktig og stor oppgave med å tilby gode tjenester som bidrar til en enklere hverdag for innbyggerne. I dette arbeidet er det høy grad av digitalisering og automatisering. Dette bidrar også til et voksende gründermiljø blant bedrifter som fokuserer på KI og tilhørende teknologier.

 

Norge har relativt høye kostnader som gjør det viktig å høste fordelene av digitalisering og automatisering i produksjonsprosesser og tjenester på tvers av alle domener og sektorer. Mange bedrifter mangler fortsatt den tekniske kompetansen til å integrere KI i bedriftens prosesser, beslutninger og verdikjeder. På grunn av mangelen på KI-ekspertise og investeringene som trengs i etablerte forretningsområder, står mange selskaper overfor betydelige utfordringer i internasjonale markeder, ettersom bransjer ellers blir mer digitale.

 

Norge har blitt med i den store Europeiske satsingen – DIGITAL EUROPE – for å bidra til at KI og andre avanserte digitale teknologier fremmer konkurransekraften til private og offentlige virksomheter. 

 

 

 

Dette er de 8 partnerne i Nemonoor

Logo positiv-01.png

DigitalNorway:

DigitalNorway er en non-profit etablert av 15 engasjerte næringslivsaktører for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv, med særlig fokus på at små og mellomstore bedrifter (SMB) må bygge nødvendig kompetanse for å ta del i den datadrevne økonomien. De jobber med å sikre bedrifter og ansatte tilgang til kunnskap og nettverk de trenger i en digital verden gjennom å tilby kurs, læringsreiser, webinarer og annet kompetanseinnhold.

digitalnorway.com

SIN_logo_org_NY_small.png

Smart Innovation Norway:

Smart Innovation Norway omfatter et innovasjons- og forskningssenter med fokus på kunstig intelligens, energi og det grønne skiftet knyttet til smarte byer, smart energi, mobilitet og industri 4.0. Smart Innovation Norway representerer et stort økosystem både nasjonalt og internasjonalt. De tilbyr inkubatortjenester og administrerer et investeringsfond reservert for frøkapitalisering av oppstartsbedrifter og mer modne SMB-er. Selskapet fasiliterer også tre næringsklynger innen energi, kunstig intelligens og dekommisjonering.

smartinnovationnorway.com

Norway Health Tech_logo.png

Norway Health Tech:

Norway Health Tech forbedrer kvaliteten i medisinsk behandling og omsorg med AI og maskinlæringsmetoder ved å utvikle og industrialisere helseløsninger i verdensklasse gjennom sine medlemmer og internasjonalt økosystem.

norwayhealthtech.com

ntnu-logo.jpg

NTNU:

NTNU er et universitet med internasjonalt fokus, med hovedprofil innen vitenskap og teknologi, en rekke profesjonsstudier og stor faglig bredde som også omfatter humaniora, samfunnsvitenskap, økonomi, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur, entreprenørskap, kunstdisipliner og kunstneriske aktiviteter. Vert for Norwegian Open AI Lab og NorwAI – Norsk forskningssenter for KI-innovasjon. Den administrerer flere test- og eksperimentelle anlegg, inkludert Norwegian Cyber Range.

 

ntnu.no

aakp_logo_RGB.png

Ålesund Kunnskapspark:

ÅKP er et regionalt knutepunkt for innovasjon, forretningsutvikling og sosialt utviklingsselskap, som er vertskap for GCE Blue Maritime og NCE Blue Legasea-klyngene. Den første representerer skipsbyggingsindustrien og den andre villfiskfangstsegmentet i den marine industrien. I tillegg er Digicat – Norwegian Catapult en del av ÅKP. Digicat er en av de fem norske katapultene, med fokus på å levere tjenester relatert til virtuell prototyping, digitale tvillinger og autonome og eksterne operasjoner. ÅKP kjører også en inkubator under SIVA-programmet.

 

aakp.no

IFE-symbol_RBG-color.png

Institutt for Energiteknikk:

IFE er en frontrunner innen internasjonal forskning innen energi, kontrollromssystemer og robotikk. Det har bidratt til utvikling av banebrytende kreftmedisin, nye løsninger innen fornybar energi, mer energieffektive industrielle prosesser, kommunal vannforvaltning, nullutslippstransportløsninger og fremtidsrettede energisystemer. IFE er en forkjemper for åpne dataløsninger og datadeling. Den administrerer flere test- og eksperimentelle anlegg.

ife.no

Sintef_logo.png

Sintef:

SINTEF er en av Europas største uavhengige forskningsorganisasjoner, som på årsbasis gjennomfører flere tusen prosjekter for store og små kunder. SINTEF er en anerkjent DIH, medlem av DIH4AI-nettverket, medleder i NorwAI Norwegian Research center for AI Innovation og partner i EUHubs4Data DIH-nettverket gjennom GEMINI Big Data and AI Center, som også er et BDVA iSpace - Gold-merke.  Den administrerer flere test- og eksperimentelle anlegg. SINTEF har dedikerte institutter/grupper innen EDIH-satsingsområdene produksjon, helse, smarte samfunn og energi – samt på områder som AgriTech, Hav og Industri.

sintef.no

NORA_Logo_positiv.png

NORA:

NORA er et samarbeid mellom 8 norske universiteter, 3 høgskoler og 4 forskningsinstitutter innen KI, maskinlæring og robotikk.

nora.ai

Vi vil gjerne høre fra deg!

bottom of page